Water is essentieel

In welke industriële sector u ook actief bent, water is een essentiële nutsvoorziening voor het verstrekken van proceswater, ketelwater, koelwater, waswater, hergebruikwater en drinkwater. Het watermanagement heeft een directe impact op de economische prestaties, het duurzaamheidsimago en de groei van uw bedrijf.

Klare kijk op de waterbalans

Efficiënt watermanagement start met een duidelijke kijk op uw waterbalans, net zoals een efficiënt financieel beheer start met een overzichtelijke boekhouding. Wij hebben de ervaring en expertise in huis om uw waterbalans in kaart te brengen.

Waterbalans toont kansen

De waterbalans vormt een basis om besparingen en optimalisaties te definiëren: het wordt duidelijk waar de opportuniteiten liggen voor besparingen, optimalisaties en het reduceren van uw impact. Nadat de acties uitgevoerd zijn, blijft de waterbalans een instrument om uw watermanagement te monitoren.

De Watercoördinator

Geen tijd, geen expertise, geen degelijk advies? Door samen te werken met een watercoördinator van Tauw wordt alles helder. Na een eerste gesprek stelt hij een jaarplan voor om samen aan de slag te gaan. Binnen een afgesproken budget neemt hij taken op zich die leiden tot een optimale waterhuishouding.

Downloads

Lees ook

Duurzaam omgaan met water

Download

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw België nv
T: +32 16 35 28 10
E:info@tauw.be
LinkedIn