(Safety, Health and) Environmental Due Diligence Audit

Een Environmental Due Diligence Audit (EDDA) is de beoordeling en het beheer van milieuaansprakelijkheden en -risico's. Het doel van een EDDA is altijd hetzelfde: nagaan of uw site/bedrijf of een site/bedrijf dat u overweegt te verwerven voldoet aan de milieuwetgeving en gevrijwaard is van risico’s en mogelijke aansprakelijkheden op milieugebied, zoals mogelijke (historische) verontreiniging. Een Safety, Health and Environmental Due Diligence Audit (SHEDDA) is hetzelfde als een EDDA, maar brengt bovenop het milieuaspect ook veiligheids- en gezondheidsaspecten in kaart.

Onze ervaren auditoren richten zich op de specifieke situatie van uw bedrijf en houden daarbij rekening met de strakke deadlines die bij een overname, fusie of transactie gelden. Het is vanzelfsprekend dat Tauw de gevoelige en confidentiële informatie steeds vertrouwelijk behandelt!

Contacteer ons nu

 

(SH)EDDA's Phase I & Phase II

Er zijn twee phasen in een (Safety, Health and) Environmental Due Diligence Audit: in Phase I van een (SH)EDD Audit onderzoeken we de volgende aspecten;

  • Wat zijn de milieugerelateerde risico’s die mogelijk bedreigend zijn voor de toekomstige werking van het bedrijf?
  • Wie is aansprakelijk voor deze risico’s?
  • Wat is hun (potentiële) financiële impact?

Phase II is een vervolgonderzoek om de aangetroffen potentiele aansprakelijkheden nauwkeuriger in kaart te brengen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om;

Na Phase II kunnen de mogelijke kosten gemoeid met het wegnemen van de aansprakelijkheden nauwkeuriger worden bepaald, waardoor een investeringsbeslissing beter kan worden gemaakt of onderhandelingen over de deal vlotter kunnen verlopen.

Vraag een (SH)EDDA aan

Conformiteitsaudit

Ondernemingen moeten in het kader van een gezonde bedrijfsvoering de impact en de risico’s van hun activiteiten kennen. Een goed uitgevoerde conformiteitsaudit levert een lijst op van non-conformiteiten en hun implicaties. Het management kan met deze gegevens in de hand de juiste beslissingen nemen.

De jarenlange ervaring in het uitvoeren van (SH)EDDA's en ESG audits maakt van Tauw jouw ideale partner voor conformiteitsaudits!

Vraag een conformiteitsaudit aan

 

TRIS

TRIS staat voor “Transaction and Responsible Investment Services” en is gericht op bedrijven en investeerders die bij een fusie of een overname een goed beeld willen krijgen van mogelijke “liabilities” op het vlak van “Environment, Social, of Governance”- aspecten. Vandaar dat we hier spreken over ESG audits. Het doel van deze audits is om;

  • Operationele risico's in kaart te brengen
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheidskwesties in kaart te brengen
  • Opportuniteiten in kaart te brengen om waarde te creëren

Kort gezegd, een ESG audit van Tauw kan uw bedrijf helpen om waarde te creëren en niet-financiële risico's te meten, rekening houdend met de wisselwerking tussen juridische, maatschappelijke en reputatiespecifieke dimensies.

Lees meer over TRIS

 

Meer diensten op het gebied van milieumanagement

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.