Twee in één

Met de komst van de omgevingsvergunning hoeft uw startende onderneming maar één procedure meer te doorlopen.
Door de integratie van de stedenbouwkundige- en milieuvergunning is het aantal procedures beperkt tot twee:
• de gewone procedure met een openbaar onderzoek (beslissingstermijn van 120 dagen),
• de vereenvoudigde procedure (beslissingstermijn van 60 dagen).

In tegenstelling tot de huidige milieuvergunning geldt de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd en u hoeft dus geen hervergunningsaanvraag meer in te dienen. Wel worden evaluaties opgelegd als u een GPBV-installatie uitbaat. 20 jaar nadat de vergunning verleend werd, zal ook het publiek inspraak krijgen.

Uw huidige milieuvergunning voor onbepaalde tijd?

Met de komst van de geïntegreerde omgevingsvergunning is het ook mogelijk om uw bestaande milieuvergunning een permanent karakter te geven. Uw huidige vergunning komt in aanmerking voor omzetting als:
• de aanvraag van uw huidige milieuvergunning werd ingediend na september 2002,
• u een aanvraag tot omzetting indient tussen 4 en 3 jaar voor de einddatum van uw vergunning,
• er geen bezwaren worden ingediend bij de bekendmaking van omzetting,
• uw inrichting hoofdzakelijk stedenbouwkundig is vergund.
Ook bij een hernieuwing of aanpassing van uw lopende vergunning kunt u een omzetting naar de permanente omgevingsvergunning aanvragen.

Een goed dossier en een geslaagd traject

U wilt een vergunning aanvragen? Uw huidige vergunning moet hernieuwd worden en u wilt ze bij deze gelegenheid omzetten naar een permanente omgevingsvergunning? Dan doet u dat uiteraard met een goed voorbereid dossier.

Reken daarvoor op onze mensen. Ze doorlopen samen met u het traject en brengen het tot een goed einde.

Wij zijn te vinden op 5 locaties: in Wijgmaal, Lokeren, Brussel, Gembloux en Izegem.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw België nv
T: +32 16 35 28 10
E:info@tauw.be
LinkedIn