Een goed dossier en een geslaagd traject

U wilt een Klasse 1 vergunning aanvragen of uw huidige vergunning moet hernieuwd worden? Dan doet u dat uiteraard met een goed voorbereid dossier. Reken daarvoor op onze mensen. Ze doorlopen samen met u het traject en brengen het tot een goed einde.

Quickscan milieuvergunning

Om bedrijven te helpen bij de bepaling of hun activiteiten nog overeenkomen met hun milieuvergunning, heeft Tauw een specifieke dienstverlening ontwikkeld: de Quickscan milieuvergunning. Hiermee kunnen we op een eenvoudige manier te weten komen of de milieuvergunning nog actueel en volledig is.

Hemelwaterstudie als voorwaarde bij vergunningsprocedure

Heeft uw bedrijf recent een vergunningsprocedure doorlopen of staat u op het punt de milieuvergunning te hernieuwen? Dan is de kans groot dat u een hemelwaterstudie als voorwaarde bij vergunningsprocedure zal moeten laten uitvoeren door een erkend deskundige. Bij een hemelwaterstudie wordt zowel de hemelwaterhuishouding als de hemelwaterafvoer in kaart gebracht en (her)bekeken.
Als erkend deskundige Water heeft Tauw België jarenlang ervaring met het uitvoeren van dergelijke studies.

Milieueffectenrapport

Een milieueffectenrapport (MER) kan een onderdeel zijn van de milieuvergunningsprocedure. In Vlaanderen is de MER geïntegreerd in de bestaande vergunningsprocedures en hoort het bij een milieuvergunningsaanvraag voor grotere industriële projecten. Een MER-rapport moet opgesteld worden door een onafhankelijk en erkend deskundige, Tauw beschikt over erkende deskundigen in verschillende disciplines!

Externe milieucoördinator nodig?

Uw onderneming is een klasse 1-bedrijf volgens Vlarem. Afhankelijk van de indeling van de (hinderlijke) inrichtingen moet u een milieucoördinator aanstellen. Kies voor een externe milieucoördinator van Tauw en ervaar de voordelen: altijd in orde met de milieuwetgeving, onafhankelijk deskundig advies, tijdsbesparing en continuïteit.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw België nv
T: +32 16 35 28 10
E:info@tauw.be
LinkedIn