Quickscan milieuvergunning

Om bedrijven te helpen bij het bepalen of hun activiteiten nog overeenkomen met wat was vooropgesteld in hun milieuvergunning, heeft Tauw een specifieke dienstverlening ontwikkeld: de Quickscan milieuvergunning. Hiermee kunnen we op een eenvoudige manier te weten komen of een milieuvergunning nog actueel en volledig is.

Conformiteitsaudit

Ondernemingen moeten in het kader van een gezonde bedrijfsvoering de impact en de risico’s van hun activiteiten kennen. Een goed uitgevoerde conformiteitsaudit levert een lijst op van non-conformiteiten en hun implicaties. Het management kan met deze gegevens in de hand de juiste beslissingen nemen.

EDDA's en SHEDDA's

Milieurisico’s kunnen een impact hebben op een bedrijfsovername, een fusie of een financiële transactie. Tauw voert wereldwijd zowel EDDA’s (Environmental Due Diligence Audits) als SHEDDA’s (Safety, Health and Environmental Due Diligence Audits) uit. Het doel is om voor de onderhandelende partijen de risico’s en mogelijke aansprakelijkheden op milieugebied in kaart te brengen. In dit kader maakt Tauw Group deel uit van een wereldwijd netwerk CAT Alliance ltd.

Downloads

Over Audit

Milieuaudits.pdf

Download

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw België nv
T: +32 16 35 28 10
E:info@tauw.be
LinkedIn