Meetplan lucht

Wilt u of bent u verplicht luchtmetingen te laten uitvoeren? Dan stellen we in overleg met u een meetplan op, waarbij we onder andere aandacht besteden aan de meetmethoden, de representativiteit van de metingen, de meetduur en de meetfrequentie. We organiseren de metingen zo optimaal mogelijk.

Meetwagens en meetapparatuur

Tauw biedt een breed gamma bepalingsmogelijkheden aan, zoals de continue analyse van SO2, NOx, CO, CO2, O2 en totaal-koolwaterstoffen. Tauw gebruikt hiervoor volledig uitgeruste meetwagens en een breed gamma draagbare meetapparatuur. Ook de bemonstering van stof, zware metalen, vluchtige en semivluchtige organische stoffen (VOS), formaldehyde, anorganische componenten zoals HCl, HF, HCN en dergelijke voeren we frequent uit.

Dioxinemetingen

Tauw is een gerenommeerd bureau voor het uitvoeren van dioxinemetingen. Bij de bepaling van dioxine-emissies in de lucht is de bemonstering een kritische stap. Tauw stelt daarom alles in het werk om contaminatie te voorkomen en zo een betrouwbaar en representatief resultaat te leveren.

Download

Meer informatie

Luchtmetingen.pdf

Download

Luchtmetingen (English Language)

Download

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw België nv
T: +32 16 35 28 10
E:info@tauw.be
LinkedIn