Waarom een levenscyclusanalyse?

Een levenscyclusanalyse of life cycle analysis (LCA) is interessant wanneer u met innovaties bezig bent of als uw klant vraagt om het milieuprofiel van uw product. Nadat we met de LCA de milieu-impact inzichtelijk hebben gemaakt, geven we advies over maatregelen waarmee u gericht de impact kunt verminderen. Dat kan door eigen processen aan te passen en door met ketenpartners samen te werken. Dat is goed voor het milieu en ook commercieel interessant: er zijn steeds meer opdrachtgevers die bij aanbestedingen en inkoopprocessen selecteren op producten met de laagste milieu-impact.

Wat is een levenscyclusanalyse?

Bij een LCA kijken we naar de milieu-impact in alle fasen van de productieketen. Bij bijvoorbeeld een bouwproduct worden de volgende fasen onderscheiden:

 • Productiefase
  Hoe en waar maakt de producent het product, welke materialen worden gebruikt, hoeveel en welke energie is daarvoor nodig, wat voor soort transport is nodig en welke afvalstoffen komen er vrij?

 • Transport naar de bouwplaats
  Transportafstand en wijze van transport (vrachtwagen, schip, et cetera).

 • Bouwfase
  Wat is nodig voor de aanleg (bv. energieverbruik), hoeveel afval komt er vrij en wordt het bouwafval gescheiden?

 • Gebruiksfase
  Welk onderhoud is nodig? Moeten onderdelen van het product worden vervangen?

 • Sloop en afvalverwerking
  Na einde levensduur: wat is er nodig om het product te verwijderen en hoe worden ze verwerkt: hergebruik, recycling, verbranden of stort?

Voor elke fase verzamelen we data en deze zetten we in een model in Simapro. Het rekenmodel berekent op basis van alle fasen het milieuprofiel van uw product, dienst of organisatie.

Welke werkzaamheden voeren wij voor u uit?

Tauw biedt de volgende diensten op het gebied van de levenscyclusanalyse:

 • Levenscyclusanalyse
  Berekenen van de levenscyclusanalyse voor uw product of meerdere producten. Een levenscyclusanalyse is vijf jaar geldig. Daarna dient u een nieuwe LCA te laten doen.

 • LCA op maat
  Een volledige LCA kan prijzig zijn. Wanneer u iets nieuws heeft ontwikkeld en wilt weten hoe duurzaam uw product is voordat u het op de markt brengt, bieden wij een LCA op maat of LCA quickscan. Zo ziet u snel of uw product duurzaam is en hoe zich dit verhoudt tot concurrenten.

 • Advies productverduurzaming
  Advies over hoe uw product duurzamer kan maken en hoe u dus uw MKI-score kunt verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen en energieverbruik.

 • Rekenmodel
  Een model waarmee u het milieuprofiel (de MKI) van verschillende productsamenstellingen kunt berekenen. Bijvoorbeeld voor productinnovatie of op verzoek van klanten.

 • EPD (Environmental Product Declaration)
  Een samenvatting van uw milieuprofiel in een bepaald format, ook wel milieurelevantie productinformatie genoemd (MRPI). U kunt dit internationaal gebruiken om te communiceren richting klanten.

 • CO2-ketenanalyse
  We kunnen een CO2-ketenanalyse uitvoeren in het kader van uw CO2-Prestatieladder certificaat. Samen met u bepalen we het onderwerp van de CO2-ketenanalyse.

Heeft u een vraag? 

Stel hem aan één van onze adviseurs.Michael Dumas

   +32(0)473 76 60 11

  Stuur mij een mail

Heeft u een vraag over de LCA (levenscyclusanalyse)?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.