Is een asbestinventaris verplicht bij de aankoop van een gebouw?

Op dit ogenblik is er nog geen wettelijke verplichting tot het aanwezig zijn van een asbestinventaris of een asbestinventarisattest bij de overdracht van een gebouw. In Vlaanderen zit deze verplichting er evenwel aan te komen. Het gaat dan om het koppelen van de inventarisatieplicht aan verkoop van gebouwen met bouwjaar <2001. Deze asbestinventaris -of asbestcertificaat- zal dan onder andere worden opgenomen in de woningpas.

Is een asbestinventaris aangeraden bij de aankoop van een gebouw?

Voor gebouwen van vóór 2001: uiteraard! De aanwezigheid van asbest kan een zeer ernstige minwaarde van het gebouw betekenen. Vooral asbesttoepassingen die moeilijker verwijderbaar zijn (leidingisolatie, asbesthoudend pleisterwerk, gelijmde vloerbekleding,…) kunnen kosten van asbestverwijdering snel doen oplopen. Gezien de Vlaamse overheid Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig wil maken zullen er in de toekomst zeker verwijderingsverplichtingen komen.

Welke asbestinventaris laat ik best uitvoeren?

Een visuele asbestinventaris doet enkel uitspraak over asbesttoepassingen waar je bij normaal gebruik van een gebouw mee in aanraking kan komen. Wij raden dan ook een destructieve asbestinventaris aan, die meer diepgaand is. Zo wordt bij een destructieve asbestinventaris bijvoorbeeld een staal genomen van de vloerbekleding en de lijm eronder. Het is ook mogelijk één van onze experts te vragen samen met u een rondgang te doen (quick scan) om asbestverdachte materialen in kaart te brengen of om een staal van verdacht materiaal (bv. leidingisolatie) te (laten) nemen en te laten analyseren in ons eigen erkend asbestlabo.

Meer informatie over:

Asbest

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw België nv
T: +32 16 35 28 10
E:info@tauw.be
LinkedIn