Waar zijn de ouderwetse milieukundigen gebleven?

Marco Bastiaanssen

De industrie floreert en investeert. De overheid komt capaciteit -in bemensing én soms in kennis- tekort. Het werk neemt zienderogen toe en de timeframes van de opdrachtgevers worden steeds korter. Hierdoor neemt de vraag naar goed personeel toe, maar het is haast onmogelijk om goede mensen te vinden. Bedrijven, overheden én adviesbureaus trekken allemaal aan dezelfde mensen.Ervaren medewerkers blijven zitten waar ze zitten of worden ‘weggekocht’ door de industrie. Studenten krijgen al tijdens hun stages een baan aangeboden nog voordat ze überhaupt afgestudeerd zijn. Hoeveel studenten studeren er daadwerkelijk nog af?

En specifieker, hoeveel milieukundigen studeren er eigenlijk nog af? Waar zijn de ouderwetse milieukundigen gebleven? In mijn tijd, begin jaren ’90, startten 150 studenten jaarlijks de opleiding tot milieukundige, waarvan er uiteindelijk 60 per jaar afstudeerden. Saxion in Deventer was destijds de best aangeschreven hogeschool voor deze opleiding, maar deze studie is jaren geleden opgehouden te bestaan…

Milieukunde niet sexy genoeg?

Daar waar de laatste jaren Integrale Veiligheidskundigen (IVK) en Middelbare en Hogere Veiligheidskundigen (MVK/HVK) de arbeidsmarkt overspoelen, studeert er nog maar een handjevol ‘milieukundigen’ af. En daar knelt nu net de milieukundige schoen. Hogescholen en universiteiten stoppen steeds vaker met de opleiding Milieukunde of Milieutechnologie omdat er geen vraag meer naar is… De markt bewijst toch echt het tegendeel! Maar het zal wel niet ‘sexy’ genoeg zijn. Men denkt bij milieukundigen vaak aan de ‘geitenwollen sokken figuren met sandalen’. Maar niets is minder waar!

Bij Tauw hebben we daarom besloten gesprekken te gaan voeren met de verschillende opleidingsinstituten om samen te kijken hoe we het tij kunnen keren.

Juist breed en veelzijdig

Ook onze wervingscampagnes gaan we in een modern jasje steken. Overigens zie ik deze beweging ook bij onze concullega’s. Hoe omschrijf je nu eigenlijk een milieukundige voor de industrie? Het is iemand die breed geïnteresseerd is in de vele aspecten van het vak. Dit houdt in brede kennis op het gebied van de verschillende milieu- en veiligheidsaspecten. Denk aan bodemverontreiniging en -bescherming, watervervuiling, luchtemissies in al zijn facetten, energiegebruik, duurzaamheid, circulaire economie, geluidbelasting, (veiligheids)managementsystemen, opslag van en handling met gevaarlijke stoffen, etc. Dit alles aangevuld met kennis van (productie)procestechniek en chemische kennis. Ook kennis van de verschillende (vergunning)procedures, wetten en regels moeten we niet vergeten.

Maar dat niet alleen. Je hebt ook vaardigheden nodig om mensen te beïnvloeden (stakeholdermanagement en verandermanagement) en soms om hun gedrag te veranderen. Dit wordt nog belangrijker met de aanstaande komst van de Omgevingswet. Milieukundige voor de industrie is toch een supergave veelzijdige baan?! Waarom kiest hier dan niemand voor?

Hierbij doe ik een oproep aan de hogescholen en universiteiten om de studie Milieukunde weer in ere te herstellen en aan de jeugd om voor dit vak te kiezen!

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.