Voorkomen is beter dan genezen. Of een boete.

25 augustus 2020

In België is er een woud aan Federale en Regionale wetgeving. Als je een bedrijf hebt is er bijna geen beginnen aan om op een rijtje te krijgen waar je allemaal aan moet voldoen. Gelukkig staan de ervaren milieudeskundigen van Tauw altijd klaar om bedrijven - groot of klein - vlekkeloos door elk proces te leiden.

Voorkomen is beter dan genezen. Of een boete.

In België is er een woud aan Federale en Regionale wetgeving. Als je een bedrijf hebt is er bijna geen beginnen aan om op een rijtje te krijgen waar je allemaal aan moet voldoen. Of dat nou een frietkot is of een chemisch bedrijf. Dat is wel een risico, want enerzijds zijn de regels er niet voor niks en kan je veiligheid in het geding zijn als je niet conform bent. En als er inspectie komt, die constateert dat je in gebreke bent kan dat tot boetes en zelfs tot sluiting van het bedrijf leiden.

Wat te doen?

Tauw bellen zou een goede eerste stap zijn. Wij hebben ervaren specialisten rondlopen die de Europese, Federale en Vlaamse (of Waalse of Brusselse) milieuwetgeving kennen als hun broekzak.

Tauw’s ervaren milieudeskundigen zullen starten met een conformiteitsaudit. Dat is een moeilijk woord voor een rondgang door het bedrijf waarbij bekeken wordt of alle inrichtingen en activiteiten aan de geldende wetgeving voldoen. Ook wordt de milieu-documentatie van het bedrijf beoordeeld op volledigheid en geldigheid.
Tijdens de rondgang wordt o.a. gekeken naar milieuvergunning, chemicaliën en grondstoffen, de waterhuishouding, het afvalbeheer, energie, afvalwater, luchtemissies en andere emissies en of alle machinerie voldoet aan de eisen, inclusief opgelegde milieuvoorwaarden. Dus dat is nogal wat.
Dat levert dan een rapport op met een tabel waar overzichtelijk in te zien is wat er ok is en waar er nog werk aan de winkel is. Die tabel noemen we het “milieuwetgevingsregister”.
Met deze tabel kun je als bedrijf aan de slag. De benodigde verbeteringen implementeren op basis van urgentie. Tauw kan eventueel ook hierbij helpen (werkplannen, offertes aanvragen, toezien op juiste aanleg etc).
Als dan alle noodzakelijke verbeteringen zijn ingevoerd is dat een pak van je hart natuurlijk. Maar helaas ben je er dan nog niet. Niets is namelijk zo veranderlijk als het weer en de milieuwetgeving. Je kunt dus niet op je milieulauweren gaan rusten. Maar ook daar hebben wij een oplossing voor.

De actualisatie van het milieuregister

Bij Tauw kunnen we halfjaarlijks het milieuregister actualiseren. Voor veel bedrijven doen we dit al. Het up-to-date houden van het milieuwetgevingsregister is essentieel om de conformiteit van de site op het vlak van milieuwetgeving te behouden. Hierbij wordt ook weer aandacht besteed aan de van toepassing zijnde milieuregelgeving op federaal en gewestelijk niveau (Vlaams Gewest), aan de relevante Europese milieuwetgeving en eventuele sectorinitiatieven (bijvoorbeeld milieubeleidsovereenkomsten). Ook de eventuele specifieke milieuvoorwaarden opgelegd via de milieuvergunning worden in rekening genomen.
Tijdens de halfjaarlijkse update wordt er uiteraard ook bekeken of er op de site zelf wijzigingen zijn die een impact hebben op het milieuwetgevingsregister.
Eventueel kan er naast het bovenstaande ook periodiek (bijvoorbeeld om de 2 jaar) een nieuwe conformiteitsaudit worden gehouden. Het is nooit verkeerd als een onafhankelijke en competente buitenstaander met frisse ogen de situatie nog eens bekijkt.

Kosten besparen en risico's minimaliseren

De combinatie van conformiteitsaudits en actualiseren van het milieuwetgevingsregister is een kostenefficiënte manier om de bedrijfsrisico’s gerelateerd aan milieuaspecten te minimaliseren. Zeker als men dat vergelijkt met de schade die veroorzaakt zou kunnen worden als er boetes komen of als de tent gesloten wordt.

Nu maar hopen dat morgen de telefoon niet roodgloeiend staat bij ons!


Jan Smolders
Project Manager Environmental Management.