My city is a ghost town - Edwin Veldkamp

Waar de Amerikaanse zanger Adam Lambert zingt over het feit dat zijn hart een ghost town is, op zich geen prettig gegeven, wil ik in deze blog stilstaan bij de snel opkomende ghost towns in Nederland.

Bij een spookstad denkt u waarschijnlijk meteen aan die verlaten en uitgestorven dorpen en steden die je in het buitenland tegen kunt komen. Tijdens je vakantie verbaas je je dan over de totale verlatenheid in zo’n dorp of stad. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Ook in deze blog, waarin ik stil wil staan bij een ander type spookstad, staat deze vraag centraal: Hoe heeft het zover kunnen komen?

Moderne Ghost Town
Het klinkt haast tegenstrijdig, maar toch creëren wij hier in Nederland met de meest moderne middelen en technieken onze eigen ghost towns. De discussies over sociale veiligheid, veiligheidsbeleving, kwaliteit van de buitenruimte, gezonde leefomgeving en verkeersveiligheid verdwijnen in ons land geen moment meer naar de achtergrond en toch veranderen steeds meer (delen van) steden en dorpen in ghost towns. Wat is er aan de hand?

Doorslaan
Onder andere de doelstellingen uit het Energieakkoord maken dat het besef onder gemeenten en bedrijven groeit dat er op korte termijn bespaard moet worden op ons energieverbruik. 
Daarnaast groeit de roep om het terugbrengen van donkerte in gebieden waar het kan, en het terugdringen van de sky glow boven steden en dorpen. Onderwerpen waar ik volledig achter sta, maar niet als de maatregelen die hieruit voortvloeien ten koste gaan van zaken als veiligheid en veiligheidsbeleving. Er zijn te veel beheerders/gemeenten die hier nu in doorslaan!

Doorslaan in het verlagen van het lichtniveau op locaties waar goede verlichting vanuit de veiligheid (beleving) gewenst, of zelfs noodzakelijk, is. En waar vervolgens het lichtniveau nog verder gedimd wordt, zodat complete spookstraten ontstaan. Doorslaan in het beperken van strooilicht naar de omgeving, zodat de directe omgeving geheel onzichtbaar wordt. Doorslaan in het beperken van de verticale verlichting, zodat fietsers en voetgangers als schimmen haast onzichtbaar over straat gaan en ook contrasten en zelfs voetgangersoversteekplaatsen wegvallen.

Bewustwording
De grote vraag is hoe we dit proces gaan stoppen, en vervolgens gaan omdraaien. Het begint met bewustwording. Net zoals een lichtontwerper geen goed verlichtingsplan kan maken door alleen te vertrouwen op de waarden die Dialux hem voorschotelt, zo kunnen ook beheerders niet vertrouwen op ontwerpen op papier of op prachtige productbladen van nieuwe Led-armaturen.

Licht is beleving en licht moet je ervaren. Ga naar buiten, bekijk al gerealiseerde projecten, ervaar het licht, haal ervaringen op bij gebruikers. Licht is niet alleen een technisch iets. Licht is zo veel meer dan enkel lux-waarden op papier.

Ik wil een oproep doen aan de ontwerpers, adviseurs en beheerders die bezig zijn met verlichting. Verdiep je eerst -voordat je over gaat tot uitvoering- in welk beeld je neer wilt zetten en welke beleving je wilt bereiken. Ga naar buiten en bekijk de projectlocatie, welke pluspunten kun je benadrukken, en welke punten verdienen extra aandacht (licht), ga ‘waarde kijken’.
Moderne mogelijkheden als renderingen, visualisaties en Virtual Reality (VR) zijn nu beschikbaar. Zet deze in om onze steden en dorpen ook in de avond en nachturen leefbaar, aantrekkelijk en vooral veilig te houden. Laat onze steden en dorpen geen ghost towns worden…

Advies
Wilt u samen een keer ‘waarde kijken’ in uw gemeente? Of wilt u informatie over wat middelen als VR en visualisaties voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Edwin Veldkamp (06 51 36 10 77 of per mail: edwin.veldkamp@tauw.com) of met Elkin Petrici (06 46 37 40 66 of per mail: elkin.petrici@tauw.com).

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.