Kansen voor omgevingswarmte: verrassend dichtbij!

Lieke Noij

Eén van de grootste uitdaging van Nederland is vastgelegd in de nieuwe kabinetsplannen:  het verminderen van het gasverbruik en omschakelen naar alternatieve bronnen voor warmteopwekking. Een lastige vraag met een antwoord dat (voor een deel) dichterbij ligt dan we denken!

In onze omgeving zit namelijk meer warmte dan we ons in eerste instantie beseffen. Met slimme technieken kunnen we deze warmte (terug)winnen. Riothermie is zo’n veelbelovende techniek, die thermische energie uit(afval)water wint. Met deze thermische energie kunnen we gebouwen en installaties in de buurt van de bron (bijvoorbeeld riolering, RWZI’s en oppervlakte-/grondwater) verwarmen, of koelen.

Hoe (en waar) riothermie werkt

De werking is simpel: in de meeste gevallen wordt een warmtewisselaar in contact gebracht met het water. Zo wordt warmte en koude gewonnen. Riothermie kan worden toegepast op locaties waar voldoende vraag en aanbod is van thermische energie. Het kan ook een goede aanvulling zijn op een warmte-koude-opslagsysteem (WKO).

Natuurlijk brengt een riothermiesysteem kosten met zich mee, maar door de combinatie te zoeken met integrale reconstructie/herinrichtingen, kan een duurzame warmtevoorziening voor weinig meerkosten aangelegd worden. En die warmtevoorziening zorgt ervoor dat de energierekening enorm daalt en de CO2-neutrale ambitie voor 2050 wordt gehaald.

Tauw heeft het terugwinnen van omgevingswarmte al op drie locaties in Nederland concreet toegepast: twee zwembaden en een school worden met riothermie verwarmd én gekoeld! En de volgende twee zwembaden zijn onderweg. Omdat we écht geloven in omgevingswarmte, zijn we bij het zwembad in Wezep zelfs risicodragend gaan participeren in de warmtewinning en –levering. Een logische stap wat ons betreft!

Uit onverwachte hoek

Maar als we slim verbinden zijn er nog zoveel meer mogelijkheden. De gemeente Groningen heeft ons gevraagd om advies uit te brengen om algenbloei en karpersterfte tegen te gaan in vijvers. Heeft dat te maken met omgevingswarmte? Jazeker!

In essentie komt het er op neer dat we de vijvers in de zomer op de juiste momenten gaan koelen om zo algenbloei en andere nadelige effecten proberen te voorkomen. De warmte kan worden opgeslagen en op een ander tijdstip worden benut. De gemeente Groningen gaat met dit concept aan de slag om de meest passende oplossing in de omgeving te zoeken.

En ondertussen kijken wij ook verder. Want misschien kunnen we het water in de winter nog wel wat verder afkoelen? Dan kunnen we de schaatsen misschien ook weer eens onderbinden….   

Door slim gebruik te maken van de omgevingswarmte dragen we bij aan de klimaatdoelstelling én zorgen we tegelijkertijd voor een leefbaar milieu! Meer weten over omgevingswarmte in relatie tot de leefomgeving? Bezoek dan onze lezing en stand tijdens Water in de Openbare Ruimte op 9 november 2017.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.