Goede duurzame voornemens 2018: herstellen van de balans in nemen en geven!

Anno Drenth

We kunnen niet langer wachten...! Dat is de titel van de eerste Jan Terlouw lezing, die hij op 15 december in de Deventer Schouwburg samen met zijn kleindochter Laura Faber aftrapte om de toehoorders aan te zetten in actie te komen voor een duurzame wereld. Een titel die mij raakt! Want we kunnen echt niet langer meer wachten om de negatieve impact van ons handelen drastisch aan te pakken.

Deze grote stap in het menselijk bestaan moeten we met elkaar zetten. Daarvoor hebben we inzicht nodig in ons handelen en moeten we onszelf en elkaar de spiegel voorhouden. Zo maken we de gevolgen van ons dagelijks handelen zichtbaar en krijgen we inspiratie om hoop en een positief perspectief te creëren. Dit alles heeft Jan Terlouw afgelopen vrijdag gebracht. Mijn diep respect voor zijn gedrevenheid en zijn open en brede blik op ons als mens en onze maatschappij. Maar bovenal ook de energie die hij uitstraalt en daarmee doorgeeft. Die energie zette me in beweging en wil ik verder brengen.

Uit de lezing haal ik een paar onderwerpen die volgens mij de kern zijn van ons huidige probleem. Zo geeft Jan Terlouw aan dat het economisch systeem niet meer werkt en we met name in de laatste honderd jaar onze balans met de natuur verloren zijn. We nemen meer dan de aarde ons altijd heeft gegeven. Met onder andere als gevolg overbevissing, vervuiling van de oceanen en verwoesting van ons land.

Uit de laatste gepubliceerde rapporten over biodiversiteit is ook aangetoond dat het aantal dieren- en plantensoorten dramatisch afneemt. En iedereen die denkt ach…, heeft het goed mis! We hebben als mens al deze soorten hard nodig. Wij zijn onderdeel van het gehele ecosysteem en als een deel hiervan wegvalt, heeft dit vroeg of laat gevolgen voor het hele systeem. Alleen al voor de productie van groente en fruit, het in de hand houden van muggenplagen, en ga zo maar door. Maar bovenal raakt het me diep dat we als mens kennelijk zo gemakkelijk omgaan met andere levende wezens.

Maar ik moet ook eerlijk en oprecht zijn: ben ik zoveel beter dan anderen? Nee, is daarop het antwoord. Ook ik heb negatieve impact! Ik vind het in onze huidige maatschappij behoorlijk lastig volledig in balans te leven met wat de aarde geeft en wat wij mogen nemen. Daarnaast betrap ik mezelf meermaals op primair gedrag naar hebzucht, luxe en onnodig consumeren, et cetera. Ik reis graag de wereld rond en geniet met volle teugen van een week skiën in de Alpen.

Toch zet ik iedere dag stappen om de balans te verbeteren en denk na over mijn gedrag. Zoals nagenoeg volledig reizen per trein en het OV, veel minder vlees eten en vlees kopen met een lage impact. Het komende jaar staat het verduurzamen van ons huis op de agenda. In plaats van verhuizen juist investeren in het verduurzamen van ons bestaande huis. Kleine stappen naar een betere balans.

Hoe zit dat bij Tauw, met ons motto Sustainable solutions for a better environment? En de gedragscode die stelt dat we maatschappelijk verantwoord handelen en adviseren? Het afgelopen jaar hebben we hier stappen in gezet, zoals het bereiken van energielevel A voor onze gebouwen, het verduurzamen van mobiliteit (de pilot elektrisch rijden start in 2018 en de pilot flexibel reizen loopt), het behalen van de C02-prestatieladder niveau 5 en ISO 14001. Daarnaast behoren we bij de koplopers in nieuwe sanitatie, de klimaatactieve stad en Duurzaam GWW en hebben we een pragmatische aanpak geschreven voor een circulaire economie binnen gemeenten. Zo zijn er veel meer voorbeelden.

Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor Sustainability heb ik het afgelopen jaar al deze acties bij elkaar en in onderlinge verbinding gebracht. Ook heb ik me verdiept in de drijfveren van ons ieder. De belangrijkste les daarin is geweest dat het niet uitmaakt vanuit welke drijfveer je handelt. Of het nu je christelijke geloof is, je boeddhist, moslim of vrijdenker bent, of als mens durft te zeggen vogel, boom… ik hou van jou! Alle zijn even belangrijk en respectabel. Ze hebben namelijk gemeen dat we de natuur en elkaar moeten respecteren! Deze twee boven alles!

Jan Terlouw gaf ons deze boodschap naar mijn mening terug in de zin: “We zouden onze grondslagen moeten opschudden, of ze nu van religieuze of humanistische aard zijn. We zouden het begrip vrijheid weer inhoud moeten geven en de richtingloosheid moeten opheffen”. Het belang van richting voor ons als mens is ook door andere inspirerende mensen, zoals Wubbo Ockels, al duidelijk aangegeven.

Dit alles brengt me bij mijn goede voornemen voor 2018, mede geïnspireerd door Jan Terlouw: We kunnen niet langer wachten en moeten nu handelen! Vanuit persoonlijke verantwoordelijkheid wil ik, als individu en ook met jullie samen, richting geven aan de opgave en duidelijke doelen stellen. Vanuit Tauw met als kader Sustainable Solutions for a better environment en onze gedragscode. Buiten Tauw vooral als mens, vriend en buurman. Samen, en met respect voor elkaar! Wie je ook bent!

Ik wens iedereen hele fijne feestdagen met familie en vrienden. En een vredevol en duurzaam 2018 waarin we grote stappen maken in het herstellen van de balans met de aarde, in het nemen en geven!

Meer informatie over Tauw & duurzaamheid?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.