Een Elfstedenkruisje of LF2018

Harry Sikkema

Eén van mijn blogs uit 2017 werd onverwacht bijzonder goed gelezen. Deze blog met de titel ‘Focus op het Noorden’ haalde zelfs een mooie plek in de top 10. Logisch natuurlijk, want wie is er nou niet geïnteresseerd in deze mooie marktregio?

Heb je het over de provincie Friesland, dan ligt de focus vooral op water(recreatie) en landbouw(zuivel). Veel mensen vieren er vakantie. Zo zijn er eilandliefhebbers die graag naar Terschelling of Vlieland gaan of mensen die een weekje gaan zeilen op de Friese Meren. Gaat het over Groningen, dan ligt de focus op onderwijs. En op energie met alle positieve en negatieve gevolgen daarvan. Veel jongeren trekken naar Groningen om daar hun studie te volgen aan de RUG of de Hanzehogeschool. In Drenthe ligt de focus vooral op toerisme en sensortechnologie.

Ondanks al het moois en de gezonde leefomgeving in Noord-Nederland, is de werkgelegenheid al jaar en dag één van de grootste issues voor de drie noordelijke provincies. Aan dit issue is de afgelopen jaren dan ook hard gewerkt. Noord-Nederland mag zich daarom nu de bakermat noemen van het aanjagen van kennis en innovatie. Noord-Nederland is tegenwoordig ook één van de koplopers in Nederland als het gaat om het binnenhalen van subsidies om ondernemers te ondersteunen.

De afgelopen vijf jaar is voor bijna drie miljard euro geïnvesteerd in de wegeninfrastructuur en daarvoor in het project Friese Meren. Het spoor en de gebieds- en stadsontwikkeling worden nu verder aangepakt. De volgende stap is dan ook dat Noord-Nederland zich wil blijven profileren als meest innovatieve regio. Een regio die graag bedrijven ziet komen die zich bezighouden met onder andere circulaire economie, energie en duurzaamheid. De infrastructuur ligt er klaar voor. Dit betekent dat er de komende jaren nog meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid gaat komen. Er zullen meer gasloze woningen moeten worden gebouwd. De leefomgeving zal meebewegen en meegaan in de eisen van onze samenleving en de wensen van onze burgers.

Als Tauw willen we ons steentje bijdragen aan een duurzame, veilige, gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. En zoals een sporter veel moet trainen om bij de top te blijven en te komen, zo zal een bedrijf met goede branding en PR aandacht in de markt moeten vragen en krijgen. Optimale aandacht is nodig voor een mooi resultaat. Dit gaat niet vanzelf. Bouwen aan een marktregio met nieuwe proposities is een kwestie van keihard je best doen, netwerken en herhalen waar je voor staat als organisatie. Dit doe je vooral samen!

We moeten onze proposities constant aanscherpen en laten aansluiten bij de klantvragen, kennisontwikkeling en ambities en opgaven van onze klanten. Ik ben ervan overtuigd dat de visie van Tauw steeds meer zijn vruchten gaat afwerpen. Wij hebben als Tauw alle de Sustainable Solutions for a Better Environment in huis!

In Noord-Nederland stijgt onze omzet heel mooi door een combinatie van nieuwe marktacties, acquisities en raamcontracten. We hebben aandacht voor de balans. Ik heb het gevoel dat we in goede conditie zijn en dat we steeds beter in vorm komen. We gaan met Tauw als het ware voor dat Elfstedenkruisje! Komt de Elfstedentocht er dit jaar niet, dan hebben we natuurlijk een prachtig alternatief: Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 (LF2018).

Om een 'Gouden Plak' of 'Elfstedenkruisje' te verdienen, moet je in conditie zijn, blijven bouwen aan de toekomst en respect afdwingen. Dit noemen we in Friesland werken aan ‘iepen mienskip’ (open gemeenschap). Ook als Tauw gaan we ons nog meer inzetten op dergelijke participatietrajecten. Dat kunnen we goed en we hebben hard gewerkt aan een passende visie hierop. Het project Diever van Tauw is daar een mooi voorbeeld van. Met de juiste mensen, gedrevenheid en aandacht voor onze nieuwe proposities en innovaties komt die ‘plak’ en/of ons 'kruisje' er zeker. Wellicht is LF2018 voor jou een trigger om creatief mee te doen en mee te denken om dit te bewerkstelligen. Alles draait immers om aandacht hebben voor…

 

Groetenis en tot ziens,

Harry Sikkema,

Elfstedentocht uitgereden in 1985, 1986 en 1997

Winnaar Gouden Plak Gemeente Heerenveen in 2018 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.