Tauw België klaargestoomd voor TRIS

Op 20 en 21 februari werd de TRIS cursus georganiseerd door het Tauw TRIS kernteam. Drie Tauwers van Tauw België woonden deze leerrijke cursus in het idyllische Utrecht ook bij!

Transaction and Responsible Investment Services

TRIS staat voor “Transaction and Responsible Investment Services” en is gericht op bedrijven en investeerders die bij een “merger” of een “acquisition” een goed beeld willen krijgen van mogelijke “liabilities” op het vlak van “Environment, Social, of Governance”- aspecten. Vandaar dat we hier spreken over ESG audits. Het doel van deze audits is om zowel operationele risico's als maatschappelijke verantwoordelijkheidskwesties in kaart te brengen. Tauw meet deze risico's terwijl het rekening houdt met de wisselwerking tussen juridische, maatschappelijke en reputatiespecifieke dimensies. Vervolgens kunnen onze klanten niet alleen deze risico's anticiperen en beheren, maar zich ook onderscheiden van de concurrentie en een grotere concurrentiekracht verzekeren. De nieuwste ontwikkeling is trouwens dat men de (negatieve) effecten van klimaatverandering op een locatie ook meer en meer in kaart gebracht wil hebben. Het was goed om te horen van Ralph van Roessel (Tauw Board) dat TRIS services tot de 4 werkvelden behoren, die Tauw tot speerpunt heeft verheven.

Tijdens de cursus werd er diep ingegaan op de inhoudelijke materie van dergelijke audits, maar ook op de ins en outs van de klantengroep waar we voor werken. We kregen wegwijs in het gebruikte jargon in deze investment wereld, zodat we in het veld niet met de mond vol tanden hoeven te staan. Uiteraard kwamen ook de legale aspecten aan bod. We hebben ook ontdekt dat het verbeteren van de ESG-aspecten één van de instrumenten is die beleggers gebruiken om toegevoegde waarde te creëren na een overname van activa, waardoor een win-winsituatie ontstaat voor zowel de belegger als de onderneming.

Het was nuttig om de kneepjes van het vak te leren van onze zeer ervaren collega’s van Tauw Group, maar het was zeker ook waardevol om op te trekken met Tauw collega’s uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Dit verstevigt niet alleen de band, maar zorgt er ook voor dat we elkaar bij cross-border projecten beter weten te vinden.

We kunnen terugkijken op een tweetal nuttige trainingsdagen en we kunnen nu stellen dat Tauw België klaar is om met veel enthousiasme en zelfvertrouwen deze markt in België en Luxemburg verder aan te boren.

 

Meer weten?

Bent u ook op zoek naar een expert in zake Transaction and Responsible Investment Services (TRIS)Neem dan contact op met Wanda Malliet:

Emailwanda.malliet@tauw.com