TAUW, KBC en de Boerentoren: 'Eén van de meest uitgebreide asbestinventarissen in België ooit'

De Boerentoren of KBC-toren sloot in 2018 nadat er tijdens renovatiewerken historische asbestrestanten waren aangetroffen. TAUW België voerde in opdracht van KBC een zeer grondige inventarisatie uit van die verborgen asbesthoudende materialen.

01 december 2020

Uitgebreide asbestinventarisatie door TAUW in KBC-toren

De Boerentoren of KBC-toren sloot in 2018 nadat er tijdens renovatiewerken historische asbestrestanten waren aangetroffen. TAUW België voerde in opdracht van KBC een zeer grondige inventarisatie, diepgaander zelfs dan wettelijk verplicht, uit van die verborgen asbesthoudende materialen.

‘We troffen niet enkel primaire asbestbronnen aan. Na een eerdere sanering waren er verspreid over het gebouw secondaire asbestbronnen achtergebleven,’ aldus Philip Mercier, senior projectleider asbestinventarisatie bij TAUW. ‘Onze taak was het volledig in kaart brengen van deze primaire en secondaire asbestverontreiniging in en op constructie-elementen, interieur, technische installaties, technische schachten, buitengevel, daken en herbruikbare materialen.’

Om een volledig beeld te krijgen werden duizenden stalen genomen, waarvan er een groot aantal werden geanalyseerd met ‘low detection limit’ analysemethodes, waarbij door zuurbehandeling of verassing van het monster een lage detectielimiet bereikt wordt (<0,03%). Eveneens werd gebruik gemaakt van mobiele asbestmeters om een snelle screening te kunnen uitvoeren van de aanwezigheid van asbest (voornamelijk in pleistermaterialen). De bevindingen werden bijgehouden in een door TAUW-ontwikkelde digitale applicatie. Naast de klassiek inventarisatiemethodiek werden ook hermetische zones opgebouwd om constructie-elementen veilig op te breken en te inspecteren. Ook liet TAUW specifiek voor deze opdracht een ‘mobiele cabine’ bouwen, een verplaatsbare hermetische zone te gebruiken voor staalname.

‘Van de 3600 bevindingen bleken er een kleine 800 positief te zijn. De positieve vondsten werden onderverdeeld in twintig types asbesttoepassingen (restanten spuitasbest, pleisterwerk, coatings, stof,…)’, aldus Stijn Van Slycken, verantwoordelijke voor de rapportage van de inventaris. ‘Per verdieping werd voor elke asbesttoepassing een risico-evaluatie uitgevoerd, onder andere gebaseerd op de staat van het materiaal, het blootstellingsrisico en de origine van het materiaal. Alle bevindingen, positief of negatief, werden toegevoegd aan een bewerkbare database en op interactieve plannen gezet.’

Tijdens de uitvoering van de inventarisatie organiseerde TAUW eveneens pilootproeven waarbij een aantal verschillende saneringstechnieken werden uitgetest en geëvalueerd om meer inzicht te krijgen in de verwachte saneringskost en saneringsduur.

‘Gezien de scope van het project en de technische uitdagingen werd voor dit project samengewerkt met onze TAUW-collega’s in Nederland en Duitsland en dit zowel op het gebied van inventarisatie en interpretatie van resultaten, maar ook op vlak van voorbereiding en visualisatie van meetgegevens’, zegt projectmanager Stefaan De Vlieghere. ‘Ook werd er zeer nauw samengewerkt met het projectteam van KBC. De goede samenwerking met het projectteam van KBC en het internationaal TAUW-team maakte het mogelijk om in een vrij beperkte tijdspanne één van de meest uitgebreide asbestinventarissen op te maken die er in België bestaan. Gezien de hoge standaarden waarmee KBC opereert en haar sites beheert, zijn wij er bij TAUW van overtuigd dat de asbestsanering uiterst professioneel en op een veilige manier zal kunnen gebeuren, zodat het gebouw in haar oude glorie zal kunnen worden hersteld.’

In november werd een grote stap in de herontwikkeling genomen door de verkoop van de toren aan Katoen Natie, die via haar ontwikkelaar ION zal zorgen voor de integrale sanering. KBC zal kwaliteitscontroles van de asbestsaneringen uitvoeren, zodat onder alle omstandigheden een kwaliteitsvolle sanering kan verzekerd worden.

 

Bent u ook op zoek naar een betrouwbare partner voor het opstellen van een sloopopvolgingsplan en/of asbestinventaris? Neem dan contact op met Stefaan De Vlieghere:

Email: stefaan.devlieghere@tauw.com
M: +32 (0)474 60 20 77

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief!