Een milieucoördinator voor uw bedrijf?

Wat doet een milieucoördinator?

Eerst en vooral, de milieucoördinator is dé expert op vlak van allerhande milieuzaken. Naast een uitgebreide opleiding, moet de milieucoördinator zich jaarlijks verplicht bijscholen over milieuwetenschappen, milieutechnologie, milieurecht, etc. om zo bedrijven te kunnen bijstaan met de beste kennis van zaken. De milieucoördinator kan een interne medewerker van de onderneming zijn ofwel kan u beroep doen op een extern milieuadviesbureau zoals TAUW.

De aangestelde milieucoördinator volgt onder meer de milieuwetgeving, wettelijke keuringen en emissiemetingen op de voet. Hij verleent advies over milieuvriendelijke productiemethoden en bij milieu-gerelateerde investeringen. Tevens gaat de milieucoördinator op periodieke momenten, samen met een verantwoordelijke van het bedrijf, de bedrijfsactiviteiten doorlichten en aftoetsen tegenover de meest actuele milieuwetgeving.

De milieucoördinator neemt tijdens deze plaatsbezoeken de bedrijfsactiviteiten onder de loep vanuit een milieuperspectief en spoort onregelmatigheden op die een risico kunnen vormen voor de continuïteit van het bedrijf. Ook zal hij oplossingen aanreiken en adviseren over mogelijke optimalisaties die de impact op de omgeving én op uw kosten kunnen verlagen.

Moet ik een milieucoördinator hebben?

In Vlaanderen worden de klasse van een bedrijf en de opgelegde milieuvoorwaarden bepaald aan de hand van de VLAREM II-indelingslijst. Deze lijst geeft een overzicht van de inrichtingen en activiteiten waarvan de exploitatie ernstige risico’s of hinder voor de mens en het milieu kunnen inhouden.

Hoofdzakelijk geldt er een wettelijke verplichting tot het aanstellen van een milieucoördinator wanneer u een klasse 1-bedrijf bent, maar ook binnen sommige sectoren kan dit al verplicht worden voor klasse 2-bedrijven.

Naast de wettelijke verplichting tot het aanstellen van een milieucoördinator, ziet TAUW ook steeds vaker bedrijven die op vrijwillige basis beroep doen op een externe milieucoördinator. Bedrijven kunnen zo perfect op de hoogte blijven van de actuele milieuwetgeving- en vereisten en continu verbeteren en optimaliseren waar mogelijk. Ook is het mogelijk een externe milieucoördinator in te schakelen ter ondersteuning van de interne milieucoördinator of om het bedrijf bij te staan met hun milieuadministratie.

Wat zijn de voordelen van een externe milieucoördinator?

Met een externe milieucoördinator van TAUW hoeft u geen voltijdse medewerker aan te werven, maar doet u beroep op een externe deskundige waarvoor het aantal werkdagen bepaald wordt in functie van de complexiteit, de grootte en noden van uw bedrijf.

Onze externe milieucoördinatoren beheren een gevarieerde klantenportefeuille en hebben hierdoor een brede kennis over verschillende sectoren heen. Daarnaast scholen zij zich continu bij en monitoren ze alle ontwikkelingen op vlak van milieuwetgeving.

De externe milieucoördinator van TAUW die uw bedrijf ondersteunt, kan intern ook rekenen op collega milieucoördinatoren met bakken ervaring. Een moeilijke vraag of grote uitdaging voor de boeg? TAUW beschikt niet enkel en alleen over een team ervaren milieucoördinatoren, maar tevens over een multidisciplinair team van deskundigen in milieu, bodem, lucht en water binnen de verschillende regio’s in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Bovendien heeft TAUW via de CAT Alliance een wereldwijd netwerk van milieuprofessionals om belangrijke informatie te delen.

Meer weten over de externe milieucoördinator?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.