De OVAM’s Grote Grondvraag – Hebt u misschien een onderzoeksplicht?

De Grote Grondvraag is een initiatief van de OVAM met als doel te onderzoeken hoe gezond de grond in Vlaanderen nu precies is. Op deze manier kunnen ze verontreinigde gronden opsporen en vervolgens ook saneren.

03 maart 2020

Hoe gezond is uw grond?

Samen met u willen de OVAM en de gemeenten in kaart brengen welke gronden gezond zijn en welke niet. Door ons rijkelijk industrieel verleden zijn er in Vlaanderen namelijk een pak verontreinigde gronden, en dat kan de mens, het milieu en onze watervoorraden ernstige schade toebrengen. Meer concreet zijn er in Vlaanderen 85000 risicogronden waarvan er op minder dan de helft nog geen eerste bodemonderzoek uitgevoerd werd. Hiertoe werd in het bodemdecreet een eenmalige onderzoeksplicht voor historische risicoactiviteiten opgenomen.

Op https://www.degrotegrondvraag.be/ kan u uw grond opzoeken en nagaan of deze mogelijk vervuild is.

Opgepast: Afhankelijk van het type activiteit dat op uw grond werd uitgevoerd, dient u tegen 2021, 2023 of 2027 een eerste oriënterend bodemonderzoek uit te voeren!

Periodieke onderzoeksplicht – brief OVAM

Een periodiek bodemonderzoek is verplicht wanneer VLAREBO-categorie A of B van toepassing is of was op uw grond.

De verschillende gemeenten hebben alle milieuvergunningen in het webloket van de OVAM opgenomen, en hierdoor zijn de gronden waarvoor er nog geen dergelijke onderzoeken uitgevoerd werden gekend. Met andere woorden, deze onderzoeken dienen nog te gebeuren. De desbetreffende exploitanten/gebruikers/eigenaars worden hiertoe door OVAM dan ook aangeschreven.

 

Hebt u uw terrein opgezocht en dient uw bodem onderzocht te worden? Of hebt u misschien een dergelijke brief van OVAM gekregen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren! TAUW heeft immers jarenlange ervaring met bodemonderzoeken (oriënterend/beschrijvend/waterbodemonderzoek), bodemsaneringen alsook grondverzet. Neem vrijblijvend contact op met onze expert ter zake Angélique Sohier:

Email: angelique.sohier@tauw.com
M: +32 (0) 475 54 15 37