Menu

Bodem- en grondwaterverontreiniging

Voor een bodem- of grondwaterverontreiniging op uw bedrijfsterrein kunt u aansprakelijk worden gesteld. Als de aansprakelijkheid bij u ligt, vermindert dat de waarde van uw onderneming. Immers, u zult in de nabije toekomst kosten moeten maken om de verontreiniging op te ruimen, terwijl die kosten nu al als voorziening op de balans zichtbaar moeten zijn. Het is dus van belang om de omvang van uw aansprakelijkheid vast te stellen en tegelijkertijd de mogelijkheden te benutten om die aansprakelijkheid te verminderen.
Begeleiding bieden bij het maken van strategische keuzes, gericht op het beperken van uw aansprakelijkheid, is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Daarnaast pakken wij bodemverontreinigingen kostenefficiënt aan. Overheden accepteren steeds vaker dat saneringen gericht zijn op het terugdringen van risico’s in plaats van het volledig verwijderen van de verontreiniging. Door het toepassen van geavanceerde in-situ technieken kunt u de saneringskosten aanzienlijk verlagen.
Al 30 jaar zijn wij een Europese topspeler op het gebied van bodem- en grondwaterverontreiniging, die door overheden wordt beschouwd als een betrouwbare expert. Wereldwijd zijn we betrokken bij het formuleren van beleid en ontzorgen we multinationals bij het oplossen en terugdringen van hun bodemaansprakelijkheden. Van strategie tot sanering, Tauw Takes Care!