Menu
T-volution newsletter

T-volution newsletter: maart 2018

Acht verkennende bodemonderzoeken in twee weken?

Tauw opent nieuw kantoor in Brussel

Asbest, een milieuprobleem met vele facetten

Sloopinventarisatie in een stroomversnelling

 

T-volution newsletter: december 2017

Tauw spreekt NICOLE toe in Kopenhagen

Afvalwateraudit brengt nieuwe inzichten

 

T-volution newsletter: september 2017

Is samen duurzaam verwarmen voordeliger?

Verontreiniging meten met XRF

Ondersteuning op maat voor Rajapack

 

T-volution newsletter: juni 2017

Omgevingsvergunning: Hoe staat het ermee?

Infiltratieproeven voor correcte dimensionering van infiltratievoorziening

We meten om onze kwaliteit te verbeteren

 

T-volution newsletter: maart 2017

Tauw geeft expert advies in kader van BREEAM en LEED

Tauw presenteert op internationale week Artesis Plantijn Hogeschool

 

T-volution newsletter: december 2016

Strengere aanpak van grondwatervergunningen?

Geslaagd pilootproject in opdracht van Ovam: sanering van een kwikverontreiniging

 

T-volution newsletter: oktober 2016

Update of hernieuwing van uw milieuvergunning nodig?

 

T-volution newsletter: september 2016

Vlarem III en stofemissies in de ijzer- en staalindustrie

Schenk klare wijn met onze watercoördinator

Uw milieuaudits verdienen een arendsoog

Hoe haalbaar is riothermie in Antwerpen? Een studie.

Tauw Group en Geosan bundelen krachten

 

T-volution newsletter: mei 2016

Groei en winst voor Tauw Groep en Tauw België

Hou de Best Beschikbare Technieken in de gaten

Omgevingsvergunning van kracht vanaf 23 februari 2017

 

T-volution newsletter: februari 2016

Ecologisch transport van afvalwater bij FrieslandCampina

Papier hier

Geslaagd onderzoek naar micro- en nanoplastics voor Belgische overheid

Nieuwe verplichtingen door aanpassing Waals bodemdecreet

 

T-volution newsletter: januari 2016

Tauw België doorbreekt in 2016 de grenzen en investeert in de toekomst

 

T-volution newsletter: 5 december, World Soil Day 2015

Stortplaatsen als relevante bron voor minerale grondstoffen: is dit een utopie?

Zinkverontreiniging reduceren door waterstof te injecteren

Tauw en Armada Danismanlik werken samen in Turkije

 

T-volution newsletter: september 2015

Tauw voert internationale EDD uit voor Katoen Natie

Wat is er nieuw in ISO 14001?

Gerresheimer: nieuw milieueffectenrapport door Tauw

Vlaremtrein 2015

Zomertrein 2015

 

T-volution newsletter: juni 2015

Bedrijven gezocht voor scan van microplastics

Stookolieverontreiniging: ontgraving in combinatie met hoogvacuümextractie

Let op, de waterfactuur voor rioollozers stijgt sterk!

 

T-volution newsletter: april 2015

Energieaudit, verwarmingsaudit en periodiek onderhoud van stookinstallaties: een overzicht van de regelgeving

Tauw stort zich op de 'grote was'

Hebt u al aan ISO 14000 gedacht?

 

T-volution newsletter: januari 2015

Hemelwaterstudie steeds vaker voorwaarde bij (her)vergunningsprocedure

Pilootproef met gasgedragen oxidantia

Vergunningaanvraag ArcelorMittal op het goede spoor

 

T-volution newsletter: november 2014

1 januari 2015: start registratie pesticidengebruik voor alle terreinbeheerders

Waals Gewest vernieuwt onze erkenningen voor effectenstudies

Vanaf 31 december 2014: totaalverbod op R22 in koelinstallaties

Ook bij Tauw: staalname en analyse afvalwater

 

T-volution newsletter: september 2014

In aantocht: de Vlarem-trein 2013

CLP in Vlarem: in werking op 1 juni 2015

Nieuwe wet: energie-audit voor grote ondernemingen

Innovatief saneren door micro-ijzer te injecteren

Hoe stimuleer je de afbraak van een verontreiniging in het grondwater?

 

T-volution newsletter: mei 2014

Actueel: Nieuwe energiebeleidsovereenkomst (EBO) definitief goedgekeurd

Actueel: Wallonië - Uw nieuwe verplichtingen voor afvalwaterlozing

Actueel: Strikte aanmaning door OVAM voor bodemonderzoek of -sanering

Jaarverslag Tauw Group 2013 online!

 

T-volution newsletter: maart 2014

Actueel: Tauw optimaliseert waterzuivering CleanLeaseFortex

Actueel: Veiligheid op de werkvloer, ook bij Tauw

Wetgeving: Waals Gewest: is uw IED-dossier al klaar?

 

T-volution newsletter: januari 2014

Wat wenst Tauw u in 2014?

 

T-volution newsletter: december 2013

Wetgeving: wijziging reglementering over attestaties vast opgestelde meetapparatuur

Heffingen: nog altijd actueel

Actueel: Tauw voert MER-studie uit voor ArcelorMittal Luik

Actueel: lidmaatschap Kauri

 

T-volution newsletter: november 2013

Duurzaamheid in de bedrijfsstrategie verankeren

Duurzaam innoveren? Gebruik de OVAM SIS Toolkit

Stimuleer duurzaamheid bij bodemsanering: hou rekening met de CO2-voetafdruk

 

T-volution newsletter: oktober 2013

Deelname Aquarama 2013

 

T-volution newsletter: september 2013

Informatief: Bodemonderzoek begint met historisch onderzoek

Informatief: De financierende waterheffing

Wetgeving: Geplande wijzigingen bodemdecreet Waals Gewest

Uitgezocht: Potentieelbepaling voor landfill mining in Vlaanderen

 

T-volution newsletter: mei 2013

Wetgeving: Effect van de RIE op het Vlaamse Bodemdecreet

Samengevat: het omgevingsvergunningsdecreet

Uitgezocht: Cofinanciering bodemsanering in Vlaanderen

Informatief: Tauw ondersteunt het klimaatverbond van de stad Gent

 

T-volution newsletter: januari 2013

Verbeter de energie-efficiëntie

Haal warmte uit de waterketen

Zet met ISO 50001 stap naar duurzaamheid

Smart Energy Planner

WKO: duurzaam koelen én verwarmen

 

T-volution newsletter: september 2012

Bezoek Tauw op Aquarama

Gloednieuwe website Tauw België

 

T-volution newsletter: juni 2012

Houtverbrandigsinstallaties stoten te veel dioxines uit

Reductieplan voor fijn stof in Wallonië

Proefproject innovatieve saneringstechniek OVAM

Telenet werkt aan kleinere CO2-voetafdruk

 

T-volution newsletter: mei 2011

Actueel: Groenten en fruit uit overstroomde moestuinen zijn veilig voor consumptie

Informatief: Code van goede praktijk oriënterend bodemonderzoek ligt vast

Gestemd: Seveso-richtlijn aangepast: wat verandert voor uw bedrijf?

Gecertificeerd: bodemactiviteiten Tauw België

T-volution newsletter: januari 2011

Actueel: Onderzoek diepere grondwaterverontreiniging in industriezone Vilvoorde-Machelen

Nieuw: Deskundige externe veiligheid

T-volution newsletter: juni 2010

Nieuwe directeur Tauw België

Informatief: Environmental Due Diligence belicht milieurisico’s

Samengevat: bestuurlijke geldboetes in Vlaanderen

Actueel: Meer milieueffectenrapporten voor Wallonië

Tauw schrijft: Polytechnisch Zakboek met Vlaamse informatie

T-volution newsletter: maart 2010

Informatief: De nieuwe Brusselse bodemreglementering

Tauw: buitengewoon sportief

Elementair: Cradle to cradle

Verhelderend: Philips en Tauw verlichten duurzaam

T-volution newsletter: december 2009

In de diepte: Tauw koopt eigen machinale boorapparatuur

Informatief: Tauw te gast op symposium in Verenigde Staten

Actueel: Doe een beroep op Tauw voor fijnstofmetingen

Informatief: Tauw, ook voor uw geïntegreerd afvalbeheer

T-volution newsletter: september 2009

Efficiënt: Kosten besparen met passieve bemonstering

Informatief: Een asbestprobleem? Geen paniek, Tauw weet raad!

Informatief: Bodemgas en binnenluchtmetingen voor SPAQuE

Informatief: Tauw heeft een klare kijk op milieuaudits

Innovatief: Altijd actuele informatie over gezondheid, veiligheid en milieu in uw organisatie

T-volution newsletter: juni 2009

Erkend: Studie milieueffecten biogascentrale

Gestemd in het Waalse Gewest: Rechtszekerheid bodembeheer Waals Gewest?

Gestemd in Vlaanderen: Vlaamse reglementering milieuvergunningen aangepast

Informatief: Dioxines? Brandend actueel

Innovatief: Calamiteit? Tauw lost het op!

Onbegrensd: Groot waterzuiveringsproject in Bulgarije

Onbegrensd: Tauw en Agruniver meer dan partners